समाचार

श्रीमती हराएको सुचना..,श्रीमानले गरे सहयोगको आग्रह !

श्रीमती हराएको सुचना..,श्रीमानले गरे सहयोगको आग्रह ! नमस्कार ?म खेमराज कोइराला हाल कतार देखि चौडण्डीगड्डि न. पा. बेल्टार बस्ने रमा कोइराला मेरो श्रीमती यहि मिति 2076-11- 4 गते को दिन देखि हराई रहेको हुदा सम्पुर्णमा अनुरोध छ , देख्नु हुने माहानु भावले नजिक को प्रहरी कार्यलय मा सम्पर्क गरि दिनु होला!

साथै सियेर पनि गरिदिनु होला ।
खेमराज कोइराला सम्पर्क मोबाइल नम्बर
( +974- 77947785 ) कतार
प्रबिन दाहाल
( + 977-9827744306 ) उदयपुर नेपाल

श्रीमती हराएको सुचना..,श्रीमानले गरे सहयोग को आग्रह ! नमस्कार ?म खेमराज कोइराला हाल कतार देखि चौडण्डीगड्डि न. पा. बेल्टार बस्ने रमा कोइराला मेरो श्रीमती यहि मिति 2076-11- 4 गते को दिन देखि हराई रहेको हुदा सम्पुर्णमा अनुरोध छ , देख्नु हुने माहानु भावले नजिक को प्रहरी कार्यलय मा सम्पर्क गरि दिनु होला!
साथै सियेर पनि गरिदिनु होला ।
खेमराज कोइराला सम्पर्क मोबाइल नम्बर
( +974- 77947785 ) कतार
प्रबिन दाहाल
( + 977-9827744306 ) उदयपुर नेपाल

Related Articles

Back to top button