समाचार

मन्दिरमै बिहे, मन्दिरमै छोराछोरी, मन्दिरमै श्रीमानको मृत्यु, मन्दिरमै बित्यो बुढी आमाको जिन्दगि||

मन्दिरमै बिहे, मन्दिरमै छोराछोरी, मन्दिरमै श्रीमानको मृत्यु, मन्दिरमै बित्यो बुढी आमाको जिन्दगि||
मन्दिरमै बिहे, मन्दिरमै छोराछोरी, मन्दिरमै श्रीमानको मृत्यु, मन्दिरमै बित्यो बुढी आमाको जिन्दगि||
मन्दिरमै बिहे, मन्दिरमै छोराछोरी, मन्दिरमै श्रीमानको मृत्यु, मन्दिरमै बित्यो बुढी आमाको जिन्दगि||
मन्दिरमै बिहे, मन्दिरमै छोराछोरी, मन्दिरमै श्रीमानको मृत्यु, मन्दिरमै बित्यो बुढी आमाको जिन्दगि||

Related Articles

Back to top button
Close